LHF rekvizīti

Biedrība “Latvijas Hokeja federācija”

Reģ.Nr.LV40008022294
IBAN: LV72PARX0000660041017
AS “Citadele banka”, kods: PARXLV22
Jur.adr.: Jūrmalas gatve 78D, Rīga, LV-1029

Sadarbības partneri