BĒRNU TRENIŅI ZEM KLAJAS DEBESS - Jelgavas LSS

Sižetu sērijā par bērnu treniņiem ārpus telpām turpinām ar Jelgavas LSS apciemošanu. Aprunājāmies ar jelgavniekiem par bērnu treniņu apmeklētību, vispārējo noskaņojumu komandās un cerībām par atgriešanos normālos apstākļos.

Sadarbības partneri