LHF rekvizīti

Biedrība “Latvijas Hokeja federācija”

Reģ.Nr.LV40008022294

IBAN: LV72PARX0000660041017

AS “Citadele banka”, kods: PARXLV22